Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Na co máte nárok?

POUKAZ-NA-PRSNI-EPITEZU-EPITA-DD
 

 

POZOR, POZOR!

S účinností od 26. 5. 2021 je lhůta pro uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků stanovena zákonem na 30 dnů (kdysi to bylo 90 dnů). Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, vystavený od tohoto data je tedy možno u výdejce uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku. 

Od 1. 12. 2019 byly v číselníku SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) provedeny změny v kódech, úhradách a preskripcích (tzn. lékař, který Vám může poukaz předepsat) zdravotnických prostředků, konkrétně u prsních epitéz a kompresivních podprsenek.

Nové rozčlenění usnadní přístup k lepším a přitom plně hrazeným prsním epitézám.

Většina epitéz je začleněna ve skupině 04.06.01.03, a tyto epitézy obsahují již termoregulační materiál, který výrazně omezuje pocení žen pod samotnou epitézou. 
 
Prsní epitézy jsou nově rozděleny do 3 skupin kategorizačního stromu:
 
04.06.01.01 Epitézy pooperační dočasné
 • Změna kódu
 • Preskripce (lékař, který Vám může poukaz předepsat) rozšířena na: Chirurg, Onkolog, Gynekolog
 • Úhrada SÚKL = 487,20 Kč
 
04.06.01.02 Epitézy mammární - trvalé
 • Změna kódu
 • Preskripce (lékař, který Vám může poukaz předepsat) rozšířena na: Chirurg, Onkolog, Gynekolog, Praktický lékař
 • Úhrada SÚKL  = 1 752,80 Kč
 • Do této skupiny patří epitézy neodlehčené.
 
04.06.01.03 Epitézy mammární - trvalé samolepicí nebo odlehčené
 • Změna kódu
 • Preskripce (lékař, který Vám může poukaz předepsat) rozšířena na: Chirurg, Onkolog, Gynekolog, J16 - odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou)
 • Úhrada SÚKL až do výše = 2918,98 Kč
 • Do této skupiny patří epitézy odlehčené, epitézy Cosmetic a samolepicí epitézy Contact (i samolepicí korekční epitézy)
 
06.01.10.01 Kompresivní podprsenky
 • Změna kódů + rozlišení barvy (bílá, černá)
 • Preskripce (lékař, který Vám může poukaz předepsat) rozšířena na: Chirurg, Onkolog, Gynekolog, Lymfolog
 • Úhrada SÚKL = 974,40 Kč
 
Pro snadnější orientaci a zjednodušení pro lékaře si dovoluji vypíchnout nejprodávanější produkty:
 
Epitézy trvalé (skupina 04):

5005476 - Natura Cosmetic 2S (symetrická, trojúhelníkový tvar)
5005463 - Natura Light 2A (asymetrická, prodloužení do podpaží pro pravou nebo levou stranu)
5005497 - Energy Cosmetic 2S (symetrická, trojúhelníkový tvar, zvýšený obsah chladivého materiálu)
 
 
Epitézy trvalé - korekční (skupina 04):

Dále bych vypíchla nejpoužívanější produkt týkající se korekčních epitéz, nyní již plně hrazeny pojišťovnou, bez doplatku pacientky.
5005506 - Balance Natura MD (korekční epitéza trojúhelníkové tvaru)
5005507 - Balance Natura VD (korekční epitéza podlouhlého tvaru)
 
 
Epitézy pooperační dočasné (skupina 04):

 
 
Kompresivní podprsenky (skupina 06):

5005395 - Sarah bílá
5005397 - Sarah černá

 

 

Poukaz má platnost 30 dnů od vystavení.

Aby bylo možné Váš poukaz na léčebnou pomůcku uplatnit spolupracuji s těmito pojišťovnami - více zde.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel.: 724 486 044 nebo dobruska@epita-dd.cz

 

POZOR!!! K 31. 7. 2019 končí platnost příspěvků ve formě zdravotnických poukazů na paruky
Více informací o příspěvcích na paruku v roce 2023 formou různých programů daných pojišťoven najdete zde.