Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Na co máte nárok?

POUKAZ-NA-PRSNI-EPITEZU-EPITA-DD
 

 

POZOR, POZOR!

S účinností od 26. 5. 2021 je lhůta pro uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků stanovena zákonem na 30 dnů (dosud to bylo 90 dnů). Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, vystavený od tohoto data je tedy možno u výdejce uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku. Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení.

Od 1. 12. 2019 byly v číselníku SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) provedeny změny v kódech, úhradách a preskripcích (tzn. lékař, který Vám může poukaz předepsat) zdravotnických prostředků, konkrétně u prsních epitéz a kompresivních podprsenek.

Nové rozčlenění usnadní přístup k lepším a přitom plně hrazeným prsním epitézám.

Většina epitéz je začleněna ve skupině 04.06.01.03, a tyto epitézy obsahují již termoregulační materiál, který výrazně omezuje pocení žen pod samotnou epitézou. 
 
Prsní epitézy jsou nově rozděleny do 3 skupin kategorizačního stromu:
 
04.06.01.01 Epitézy pooperační dočasné
 • Změna kódu
 • Preskripce (lékař, který Vám může poukaz předepsat) rozšířena na: Chirurg, Onkolog, Gynekolog
 • Úhrada SÚKL 500,25 Kč
 
04.06.01.02 Epitézy mammární - trvalé
 • Změna kódu
 • Preskripce (lékař, který Vám může poukaz předepsat) rozšířena na: Chirurg, Onkolog, Gynekolog, Praktický lékař
 • Úhrada SÚKL 1799,75 Kč
 • Do této skupiny patří epitézy neodlehčené.
 
04.06.01.03 Epitézy mammární - trvalé samolepicí nebo odlehčené
 • Změna kódu
 • Preskripce (lékař, který Vám může poukaz předepsat) rozšířena na: Chirurg, Onkolog, Gynekolog, J16 - odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou)
 • Úhrada SÚKL až do výše 3000,35 Kč
 • Do této skupiny patří epitézy odlehčené, epitézy Cosmetic a samolepicí epitézy Contact (i samolepicí korekční epitézy)
 
06.01.10.01 Kompresivní podprsenky
 • Změna kódů + rozlišení barvy (bílá, černá)
 • Preskripce (lékař, který Vám může poukaz předepsat) rozšířena na: Chirurg, Onkolog, Gynekolog, Lymfolog
 • Úhrada SÚKL do výše 1000,50 Kč
 
Pro snadnější orientaci a zjednodušení pro lékaře si dovoluji vypíchnout nejprodávanější produkty:
 
Epitézy trvalé (skupina 04):

5005476 - Natura Cosmetic 2S (symetrická, trojúhelníkový tvar)
5005463 - Natura Light 2A (asymetrická, prodloužení do podpaží pro pravou nebo levou stranu)
5005497 - Energy Cosmetic 2S (symetrická, trojúhelníkový tvar, zvýšený obsah chladivého materiálu)
 
 
Epitézy trvalé - korekční (skupina 04):

Dále bych vypíchla nejpoužívanější produkt týkající se korekčních epitéz, nyní již plně hrazeny pojišťovnou, bez doplatku pacientky.
5005506 - Balance Natura MD (korekční epitéza trojúhelníkové tvaru)
5005507 - Balance Natura VD (korekční epitéza podlouhlého tvaru)
 
 
Epitézy pooperační dočasné (skupina 04):

 
 
Kompresivní podprsenky (skupina 06):

5005395 - Sarah bílá
5005397 - Sarah černá

 

 

Poukaz má platnost 30 dnů od vystavení.

Aby bylo možné Váš poukaz na léčebnou pomůcku uplatnit spolupracuji s těmito pojišťovnami - více zde.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel.: 724 486 044 nebo dobruska@epita-dd.cz

 

POZOR!!! K 31. 7. 2019 končí platnost příspěvků ve formě zdravotnických poukazů na paruky
Více informací o příspěvcích na paruku v roce 2023 formou různých programů daných pojišťoven najdete zde.