Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Jak se prsní epitézy vyrábějí

Společnost AMOENA

Cílem firmy Amoena je umožnit ženám po operaci prsu opět plnohodnotný život.
Naším přáním je navrátit ženám pocit ženskosti, pozitivní přístup k vlastnímu tělu, obnovit jejich sebevědomí, jistotu a sebedůvěru.

Sledujeme, jak se mění operační metody v souvislosti s rostoucími diagnostickými možnostmi i zvyšujícími se nároky operovaných žen.

Vyvíjíme a vyrábíme nové výrobky nejvyšší kvality a designu v souvislosti 
s měnícími se požadavky trhu.

Snažíme se nezklamat a neztratit důvěru našich zákaznic a pracovat na základě dlouholetých přátelských vztahů.

Přejeme si posílit naši vedoucí pozici výrobce zdravotnických prostředků pro ženy po operaci prsu v celosvětovém měřítku a nadále rozvíjet obchodní značku Amoena.

Obklopujeme se schopnými energickými lidmi, kteří pracují s nadšením, zaujetím a pochopením našeho poslání.

Amoena respektuje kulturní odlišnosti, zodpovědně přistupuje k ochraně životního prostředí a plní etické a sociální povinnosti.

Neustálým zkvalitňováním naší činnosti zajišťujeme trvalý nárůst hodnoty firmy Amoena a všech našich partnerů, kteří v nás vkládají důvěru.