Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Lékaři bez hranic

LÉKAŘI BEZ HRANIC

Lékaři bez hranic jsou celosvětovou organizací. Veškerou naši činnost kontrolují a řídí naši minulí a současní spolupracovníci. Společně hlídají, aby organizace zachovávala za všech okolností věrnost svému účelu a zásadám. Organizace byla založena ve Francii, proto se dnes po celém světě Lékaři bez hranic často označují jako MSF, neboli Médecins Sans Frontières.

Téměř 50 let poskytujeme zdravotnickou a humanitární pomoc těm nejzranitelnějším: lidem zasaženým válkou, přírodními katastrofami nebo epidemiemi. Každoročně léčíme, očkujeme či operujeme miliony lidí po celém světě. Zároveň přinášíme jejich životní příběhy a upozorňujeme na krize, jejichž důsledky zmírňujeme. Působíme ve více než 70 zemích světa.

Páteří naší organizace jsou místní lidé, kteří tvoří přes 90 % našich spolupracovníků na misi. Díky nim je pomoc udržitelná i po našem odchodu. V roce 2019 působilo na našich misích 37 670 mítních lidí a 3 619 mezinárodních kolegů.

Za svou činnost jsme v roce 1999 získali Nobelovu cenu za mír. Finanční prostředky získané díky tomuto ocenění jsme použili na boj proti opomíjeným nemocem

Pomáháme

 

Nestranně
Pomáháme těm, kteří nás potřebují, bez ohledu na jejich původ, náboženské vyznání či politické preference.

Nezávisle
Téměř 100 % našich příjmů pochází od soukromých dárců. Díky nim naši práci a rozhodování neovlivňují zájmy vládních či mezinárodních institucí.

Neutrálně
Během konfliktů nestraníme žádné z válčících stran. Se všemi zúčastněnými vyjednáváme o naší pomoci, abychom mohli ošetřovat a léčit raněné či nemocné, ať už jsou na jakékoliv straně bojové linie.

Česká pobočka Lékařů bez hranic

Kancelář Lékařů bez hranic v České republice vznikla v roce 2006. Informuje veřejnost o situaci v krizových oblastech a zajišťuje finance i spolupracovníky pro zdravotnické a humanitární projekty v zahraničí. Právní formou jde o obecně prospěšnou společnost.

Více o organizaci LÉKAŘI BEZ HRANIC ZDE