Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Zdravotní pojišťovny a příspěvky na preventivní vyšetření

EPITA-DD-SONO-PRSU

 

Všechny zdravotní pojišťovny ze zákona proplácejí mamografické preventivní vyšetření všem ženám v ČR od věku 45 let jednou za dva roky.

Jak je to v roce 2021 s příspěvky na ultrasonografické nebo mamografické vyšetření v rámci preventivních programů zdravotních pojišťoven? 

Dle aktuálních informací proběhly určité změny k lepšímu. Jakou částkou a na jaká vyšetření přispívají zdravotní pojišťovny zjistíte v níže uvedeném přehledu daných pojišťoven. Včetně podmínek čerpání tohoto příspěvku.


VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111

přispívá až 500 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 18-45 let                                              

Více informací najdete zde


OZP - Oborová zdravotní pojišťovna - 207

přispívá až 1200,- Kč na mamografické a ultrasonografické vyšetření ženám od 40 do 45 let věku. 

Více informací zde.


RBP - Revírní bratrská pokladna - 213 

přispívá částkou 500,- Kč ženám ve věku od 30 do 44 let včetně na mamografické vyšetření a na ultrasonografické vyšetření částkou 220,-Kč 

Více informací zde.


ZPŠ - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209 

přispívá částkou 800,- Kč ženám ve věku od 20 do 45 let na mamografické vyšetření a na ultrasonografické vyšetření částkou 600,- Kč

Více informací zde.


ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205

přispívá 500 Kč ženám ve věku od 30 do 44 let na ultrasonografické vyšetření a od 40 - 44 let na mamografické vyšetření. Dále přispívá na mamografické nebo ultrasonografické vyšetření ženám od 45 let, v době, kdy není vyšetření hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky).

Více informací zde.


VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna - 201

přispívá maximálně 800,- Kč jednou za dva roky ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu, ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

Více informací zde.


ZP MV - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - 211

přispívá 500 Kč na ultrazvukové vyšetření od 19 do 39 let a 500,- Kč na mamografické vyšetření od 40 do 45 let.

Více informací zde.