Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Amoena

FILOSOFIE FIRMY AMOENA

Cílem firmy Amoena je umožnit ženám po operaci prsu opět plnohodnotný život.
Naším přáním je navrátit ženám pocit ženskosti, pozitivní přístup k vlastnímu tělu, obnovit jejich sebevědomí, jistotu a sebedůvěru.

Sledujeme, jak se mění operační metody v souvislosti s rostoucími diagnostickými možnostmi i zvyšujícími se nároky operovaných žen.

Vyvíjíme a vyrábíme nové výrobky nejvyšší kvality a designu v souvislosti 
s měnícími se požadavky trhu.

Snažíme se nezklamat a neztratit důvěru našich zákaznic a pracovat na základě dlouholetých přátelských vztahů.

Přejeme si posílit naši vedoucí pozici výrobce zdravotnických prostředků pro ženy po operaci prsu v celosvětovém měřítku a nadále rozvíjet obchodní značku Amoena.

Obklopujeme se schopnými energickými lidmi, kteří pracují s nadšením, zaujetím a pochopením našeho poslání.

Amoena respektuje kulturní odlišnosti, zodpovědně přistupuje k ochraně životního prostředí a plní etické a sociální povinnosti.

Neustálým zkvalitňováním naší činnosti zajišťujeme trvalý nárůst hodnoty firmy Amoena a všech našich partnerů, kteří v nás vkládají důvěru.

HISTORIE FIRMY AMOENA

Inovace - Nadšení - Odbornost

Na počátku úspěšné cesty stál se svou vizí a odhodláním zakladatel firmy Cornelius Rechenberg. V roce 1971 zahájil inženýrské studium technologie zpracování plastů na Universitě aplikovaných věd v Rosenheimu ( Bavorsko, Německo ). Na universitě začal experimentovat s novými materiály, které by bylo možné použít pro výrobu prsní epitézy.

Jeho cílem bylo vytvořit epitézu co nejvíce podobnou ženskému prsu. V této době byly na trhu pouze epitézy textilní nebo plněné olejovou směsí. Uvědomoval si, že silikonová epitéza splní mnohem lépe potřeby žen po operaci prsu. Jeho nadšení silně ovlivnilo osobní nasazení a vysokou úroveň práce všech zaměstnanců. 
Firma Amoena je přední světový výrobce sortimentu pro ženy po operaci prsu – prsních epitéz, zdravotního prádla a plavek s příslušenstvím. Od svého založení zavádí do výroby nové pokrokové technologie s ohledem na požadavky trhu ovlivňované novými operačními postupy i vzrůstajícími nároky žen. Již téměř 40 let let pomáháme ženám po operaci prsu a snažíme se uspokojit jejich potřeby. 

Neusnout na vavřínech

Amoena byla první firmou, která převratně změnila požadavky žen po operaci prsu. Neustále pokračuje výzkum a hledání nových možností , jak vylepšit vzhled a vlastnosti epitéz tak, aby se při pohybu chovaly co nejpřirozeněji. V roce 1984 představila Amoena dvojvrstvou epitézu a nový tvar lépe napodobující anatomii ženského prsu. Vlastní výzkum, vývoj a testování novinek ženami po operaci prsu ještě před zavedením do seriové výroby umožňují Amoeně být vždy o krok napřed před konkurencí. Jsme držiteli 25 patentů a tvůrci revolučních technologií uplatněných při konstrukci prsní epitézy.

 

Významné mezníky technologického vývoje:

1975 Založení firmy Amoena

1976 První obchodní aktivity a instalace výrobních zařízení

1977 Firma Basco – CAMP objednává prvních 1 000 epitéz

1978 Založení první pobočky v USA

1984 Představení dvojvrstvé epitézy

1988 Představení patentované zadní vrstvy epitézy s tekutým gelem

1989 Založeníprvní pobočky v Evropě

1992 První generace samolepivých epitéz s patentovaným způsobem výroby

1992 První řada zdravotního prádla Amoena

1996 První kolekce zdravotních plavek Amoena

1996 Uvedení druhé generace samolepivých epitéz s patentovaným způsobem výroby

2000 Uvedení třetí generace samolepivých epitéz s patentovaným způsobem výroby

2001 Epitézy s patentovanou tvárnou stranou

2004 Nový barevný odstín odlehčených epitéz

2005 Uvedení patentované epitézy Climate

2008 Patentované epitézy s technologií Comfort+

2009 Uvedení epitéz Amoena Energy s 3D perličkovým povrchem

 

Amoena dodává do více než 60 zemí světa. Výrobky dodáváme do nemocnic, zdravotnických prodejen a specializovaných maloobchodů. Naší snahou je co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život ženám po operaci prsu. Výsledkem společného úsilí je pohled našich zákazníků na značku Amoena jako symbol nejvyšší kvality.

 

Naše úsilí

Jsme hrdí na svou práci. Naše práce přispívá ke zlepšení kvality života žen po operaci prsu. Nechceme však, aby důsledky našeho úsilí narušily kvalitu života ostatního obyvatelstva. Jako přední výrobce v oboru si uvědomujeme významnou roli a odpovědnost za životní prostředí. Usilovně pracujeme na snížení našeho příspěvku k zátěži životního prostředí a podporujeme snížení uhlíkových emisí na globální úrovni. Snažíme se být dobrým příkladem také pro ostatní výrobce.

Amoena má dlouhou historii proaktivní ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti," říká Andreas Linke, manažer kvality a životního prostředí firmy Amoena. "Náš průmysl musí převzít aktivní roli v péči o životní prostředí. Amoena vynakládá velké úsilí, aby veškeré její aktivity byly v souladu s mezinárodními normami.”

 

Náš cíl

Výzkum, který firma Amoena provedla, naznačil, že se počet lidí, kteří se podílejí na výrobě či spotřebě našich výrobků v průběhu příštích 10 let zdvojnásobí z 25 na 50%. Vzhledem k tomu, že námi využívané fosilní zdroje energie založené na uhlíku jsou neobnovitelné, projdou naše výrobky, výrobní a obchodní procesy významnými změnami tak, aby uspokojily poptávku našich odběratelů i koncových zákazníků.

Amoena je ekologicky certifikována Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a v minulosti úspěšně realizovala několik projektů. Máme eminentní zájem na tom, aby se všechny podřízené jednotky firmy Amoena chovaly ekologicky, tedy šetrně k životnímu prostředí. Snažíme se začlenit ekologické praktiky do organizace naší práce, tedy od návrhu přes výrobu až po marketing a prodej každého výrobku.

Každá pobočka firmy Amoena má svého “ekologického” zástupce, který je zodpovědný za dosažení společného cíle. Plánujeme provést kontrolu dodržování nových postupů a technologií na jednotlivých pracovištích. Před naším dalším auditem ISO vytvoříme novou firemní politiku ochrany životního prostředí. Zaměříme se na aktuální dodržování norem ochrany životního prostředí a očekávané změny ve zdrojích a postupech, které používáme. Naše ekologické aktivity zahrnují mimo jiné také zdroje surovin a barvení textilií.

"Amoena myslí vždy na zájmy svých zákazníků. Ochrana životního prostředí je nadstavbou našeho závazku ženám. Chceme zajistit nejen kvalitu života ženám, pro které vyrábíme, ale také kvalitu života budoucím generacím, ” říká Andreas Linke.