Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Český Goodwill

V roce 2018 jsem byla nominována do 6. ročníku projektu Český goodwill.

A k mému velkému překvapení jsem získala 2. místo v kategorii PARTNER. Za což jsem velmi vděčná. Velmi mě potěšilo, že se o problematice "after" péče o ženy po ablaci prsu začala zajímat i veřejnost. O to víc mě to těšilo, že jsem se ocitla mezi takovými jmény, jako je Petr Svoboda z firmy Shopsys, Ateliéry Bárta, firma Beznoska, a spousta dalších.

 

A co je cílem tohoto projektu?

  • Upozornit širokou veřejnost na to, že podnikatel nerovná se podvodník, lhář a parazit, ale naopak, že podnikatelé jsou, vzhledem k náročnosti podnikání, nositeli důležitých etických hodnot a morálních kvalit, které se ze společnosti stále více vytrácejí a je potřeba si je připomínat
  • Ocenit poctivou práci a odpovědný přístup k okolí podniku v rámci jeho podnikatelských aktivit
  • Vyzdvihnout tradiční morální hodnoty
  • Motivovat širokou veřejnost k pozitivnímu myšlení
  • Podpořit podnikatelského ducha, podnikatele a společnosti působící v ČR
  • Vybudovat aktivní platformu pro sdílení know-how a networking
  • Zprostředkovat výměnu zkušeností, které zdůrazní, že cesta odpovědného podnikání je tím správný směrem k udržitelnému rozvoji a prosperitě jednotlivců, regionů i celé ČR
  • Posilovat pozitivní vnímání značky a image společností, které se do projektu zapojí, v kontextu společenské odpovědnosti

 

 

Ocenění Český Goodwill se v HPCG zrodilo v roce 2012, kdy v ČR vrcholila ekonomická a morální krize. Chtěli jsme pomoci české veřejnosti uvědomit si, že poctiví podnikatelé a firmy působící v Česku jsou páteří ekonomiky a vzory, které jsou hodné následování. Těší mě, že po 6 letech své existence se projekt ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, těší takové přízni odborné i široké veřejnosti, na jejíchž nominacích a hlasování je založený. Vzrůstající prestiž ocenění je pro nás v HPCG motivací každý ročník projektu neustále rozvíjet a posouvat kupředu. Mimo mnoha dalších úspěchů jsem hrdá na Klub Partner Český Goodwill provozovaný od roku 2015 a na uvedení projektu na Slovensku v roce 2017 v podobě ocenění Slovenský Goodwill.

www.cesky-goodwill.cz

 

 

 

 

CESKY-GOODWILL