Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Klub podnikatelek ze Zlínska

Klub podnikatelek ze Zlínska

Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s. je platforma pro osoby aktivní v podnikatelském prostředí Zlínského regionu. Setkání jsou určena nejen pro podnikatelky (pokud u konkrétní akce není uvedeno jinak), ale také pro ty, které o podnikání zatím jen přemýšlejí…, nebo je láká téma daného setkání a chtějí načerpat nové informace.

HISTORIE

Na začátku byl konec projektu Podnikatelský inkubátor, jehož absolventky se chtěly dále scházet a podporovat se. Absolventky Miniinkubátoru se poprvé mimo inkubátor sešly 28. 2. 2014. Já jsem se o tomto ještě tehdy neznámém projektu dozvěděla zhruba o měsíc později, kdy jsem požádala, zda li bych se další akce nemohla zúčastnit. To bylo v červnu 2014. A od té doby jsem členkou. A jelikož šéfka klubu Zdenka Barošová myslela vše vážně a bylo čím dál více žen, které se chtěly účastnit, byl Klub podnikatelek ze Zlínska zapsán jako spolek do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20789.

 

POSLÁNÍ KLUBU

Nejen posláním, ale i účelem klubu Podnikatelek ze Zlínska je vytvořit prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou podporu a spolupráci osob ze Zlínského kraje, které o podnikání uvažují, podnikat začínají, nebo již podnikají. Aktivity jsou vyvíjeny s důrazem na etická a morální hlediska s cílem podpořit vzdělávání, kreativitu, osobní jedinečnost, slušné a etické podnikání v našem regionu.

Ikdyž já všem s nadsázkou říkám:"Věřím, že se pracovně nikdy nebudeme muset u mě potkat."

 

Za tu dobu proběhlo nespočet setkání a seminářů:

 • Jak se zbavovat starých věcí (Marcela Sobotová)
 • BOZP
 • Asertivní komunikace jako základ vyjednávání (Pavla Kotyzová)
 • Trénink paměti a koncentrace
 • Základy SEO
 • Facebook pro začátečníky
 • Jak na dotace
 • PPC reklama pro začátečníky (PRIA)
 • Živlová typologie dle Magdy Čevelové
 • Instagram pro začátečníky
 • Instagram pro pokročilé

 

a spoustu dalších ♥