Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Materiál Amoena Comfort+

Prsní epitézy Amoena se složkou COMFORT+

Součástí vícevrstvých epitéz Amoena Contact Amoena Energy a Amoena Natura je patentovaný materiál Comfort+, který vyrovnává teplotní výkyvy. Nošení těchto prsních epitéz je pro ženu po ablaci prsu příjemnější, pokožka se méně přehřívá a potí. Tím je navíc u epitéz Contact zajištěna ještě vyšší lepivost silikonové hmoty.

Comfort+ vyrovnává kolísání teploty pod epitézou v průběhu dne. Vzrůstá-li teplota těla, materiál nadbytečné teplo absorbuje. Při poklesu tělesné teploty naopak teplo postupně uvolňuje. Tento materiál podporuje u žen používající prsní epitézy svěží pocit po celý den.

Pokud s intenzivním ohřevem dvou srovnatelných prsních epitéz (pravá je epitéza nové generace obsahující materiál Comfort+ je zachycen na snímcích termokamery. Obě prsní epitézy jsou zahřívány současně. Ze snímků je zřetelně vidět rozdíl jejich chování v průběhu ohřevu a ochlazování.

 • Výchozí teplota okolí na počátku pokusu byla 20°C. Teplota okolí v průběhu pokusu stoupala až ke 45°C (obr. 1).
 • V průběhu ohřevu lze pozorovat, že pravá epitéza obsahujcí Comfort+ zůstává po celou dobu chladnější (obr. 2).
 • Epitéza nové generace si stále udržuje příjemnější teplotu (obr. 3).
 • Pokus pokračuje dalším prohříváním prsních epitéz, až obě dosáhnou stejné teploty (obr. 4).
 • Poté začíná proces přirozeného ochlazování. Epitéza Comfort+ se začíná ochlazovat pozvolněji (obr. 5)
 • Při dalším ochlazování epitéz jsou teplotní změny epitézy Comfort+ jemnější a pozvolnější (obr. 6)

  

EPITA_DD_COMFORT

Technologie Outlast® u epitéz s novým složením Comfort+

Outlast® je registrovaná značka firmy Outlast Technologies, Inc.

Technologie Outlast® byla původně vyvinuta pro NASA k ochraně astronautů proti extrémnímu kolísání teplot. Dnes je používána i pro civilní účely a zpříjemňuje život milionům lidí na Zemi. Je nositelkou prestižního označení „Certifikovaná vesmírná technologie“.

Materiál Outlast® vyrovnává teplotní výkyvy, a proto je nošení prsní epitézy příjemnější.

 • Více pohodlí
 • Méně přehřívání
 • Méně chladu
 • Méně pocení
 • Aktivní regulace teploty

 

Každý člověk reaguje individuálně na změnu teploty. Při stejné teplotě se někdo může potit, zatímco druhý člověk pociťuje chlad. Teplotní rozmezí, ve kterém se cítíme příjemně, je poměrně úzké. Změnou teploty pouze o 2°C již máme sklony k horečce nebo podchlazení. Tepelnou pohodu nám mohou zpříjemnit právě epitézy s vrstvou materiálu Outlast®. Utlumí kolísání teploty a vyváží vnitřní klima. Tělo se méně potí, ale přitom není podchlazeno. 

Žena po operaci prsu používájící epitézu Comfort+ nepociťuje ani horko ani chlad. 
Žena po ablaci prsu se cítí příjemně.