Pro návštěvu do prodejního centra je nutné se objednat. Tel.: 724 486 044

Prsní epitéza Energy

Prsní epitézy unikátní řady Energy s chladivým efektem a perličkovou zadní stranou, která umožňuje proudění vzduchu pod epitézou. Oblast pod epitézou se méně přehřívá, čímž dochází k menší potivosti. Proto je nošení prsní epitézy Energy ve srovnání s ostatními prsními epitézami výrazně příjemnější.

 

EnergyCampaignFallbackUS 

Přednosti prsní epitézy Amoena Energy:

  • Omezuje pocení pod prsní epitézou,podporuje odpařování potu nejen při cvičení, ale také při léčbě nebo návalech.
  • Omezuje přehřívání pod prsní epitézou, udržuje stále jednotnou teplotu po celý den.
  • Ze všech prsních epitéz Amoena obsahuje nejvíce patentovaného materiálu Comfort+, který vyrovnává kolísání teploty pod prsní epitézou (je zde o 30 % více materiálu ve srovnání s prsními epitézami Amoena Natura nebo Amoena Contact.
  • Předchází pocení, tvorbě zápachu a udržuje ženu svěží po celý den.
  • Může také omezit bolesti zad a šíje, je vhodná také pro ženy s lymfedémem nebo artrózou.

 

Materiál Amoena Energy nemá konkurenci

Společnost Amoena se snaží neustálým zaváděním technických inovací vyrobit prsní epitézu, kterou lze uspokojit potřeby a životní styl každé zákaznice. Naše ženy nejčastěji požadují, aby se pod prsní epitézou nepotily. Tyto stavy obvykle nastávají hlavně kvůli hormonální léčbě, menopauze nebo při sportovnách aktivitách. Vyšší teplota, pocení a s tím související zápach jsou pro ženy často velmi nepříjemné a stresující faktory.

Jednotliví výrobci prsní epitéz nabízejí rzná řešení za účelem snížení teplotního rozdílu mezí prsní epitézou a hrudníkem. Např. pomocí vzduchových kanálků, čtverečků či výstupků a zadní straně epitézy, které mají usnadnit odvod teplého a přísun chladnějšího vzduchu k hrudníku. Je však otázkou, jsou-li tato konstrukční řešení zadní strany schopna uspokojit tolik očekávané požadavky na vyrovnání teplotních rozdílů. V drtivé většině je povrch prsní epitézy tvořen fólií z polymerního materiálu. Tato fólie působí jako zábrana pro plynulý odvod nadměrného tepla od hrudníku. Při náhlém ochlazení zase rychle ztrácí původní teplotu.

Proto bylo snahou firmy Amoena dosáhnout aktivního vyrovnávání teploty podobně jako u sportovního oblečení, kdy materiál na bázi vosku mění v závislosti na teplotě své skupenství. Akumulací nadbytečného tepla "taje", a naopak při postupném uvolňování tuhne (krystalizuje).

Společnosti Amoena se podařilo patentovat použití materiálu Comfort+ při výrobě prsních epitéz. Zjednodušeně řečeno, materiál připomínající kuličky z vosku absorbuje nadměrné teplo vznikající při pohybu, které se běžně odčerpává pocením (to však pod porsní epitézou není možné v dostatečné míře zajistit). Pokud je tělo naopak vystaveno chladu, začíná se materiál Comfort+ pomalu ochlazovat a tuhnout. Přitom vydává příjemné teplo. Tím je zajištěno omezení výrazného kolísání po celou dobu nošení prsní epitézy.

Viz ukázka níže, která představuje průběh pokusu.

Pokus začal při pokojové teplotě. Epitézy byly vloženy to termokomory, která byla následně vyhřívána na 50°C a při pokojové teplotě udržována po dobu 100 min. Po tuto dobu byly v pravidelných intervalech infrakamerou zaznamenávány teploty epitéz v různých místech.

 

ENERGY_VIZUALIZACE

Z obrázků je tedy patrné, jakou teplotu si v tomto okamžiku udržovaly epitézy Amoena Energy ve srovnání s konkurenčními výrobky. Pouze teploty epitéz Amoena Energy zůstávaly po celou dobu pokusu v komfortní zóně.